Đại Việt sử ký toàn thư

Dẫu quê kệch tiếng Tin ngày: 19/09/2019 02:17

Mấy ông thi sĩ thứ thiệt là chúa rắc rối. Bởi vì rằng, họ không có… khái niệm về thời gian.

Bài 4: Trần Khánh Dư, chủ nghĩa tự do cá nhân Tin ngày: 12/08/2018 11:25

Trần Khánh Dư không phải là kiểu “yêu nước thương dân” như trong tiểu thuyết. 

Nhiều sai sót trong ấn bản“Đại Việt sử ký toàn thư” Tin ngày: 21/01/2016 08:00

Văn bản “Đại Việt sử ký toàn thư” này do Cao Huy Giu dịch; Đào Duy Anh hiệu đính, chú giải và khảo chứng. Hai đơn vị liên kết phát hành in theo bản in của NXB Khoa học và Xã hội năm 1971 – 1972. Tuy nhiên, khi in lại, do thiếu người có trình độ chuyên môn vững vàng nhuận sắc lại cho nên cuốn sách có quá nhiều sai sót khiến bạn đọc thất vọng về một tác phẩm sử học được cho là “gối đầu giường”.