con cháu đời sau

Uy danh họ Đào oai trấn Hải Ninh Tin ngày: 17/01/2019 17:38

Những hạt nắng chiều cuối cùng còn vương lại trên tán lá cũng là khi tôi rời ngôi nhà ông Đoàn Như Vĩnh ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.