chuyện vặt Sài Gòn

Chuyện vặt Sài Gòn!1 Tin ngày: 08/03/2017 06:24

1. Anh Chương vô bịnh viện. Anh em thằng Tài thay nhau vào thức đêm chăm nom. Mai thằng Tài học, đêm nay anh nó ngủ canh ngoài hành lang.