chuyên gia quân sự Liên Xô

Những người bạn Nga thời lửa đạn1 Tin ngày: 03/11/2016 15:01

Gần 40 năm mặc áo lính, tôi có may mắn được làm việc trực tiếp với những người con của quê hương Cách mạng Tháng Mười ở nhiều cương vị khác nhau...