bạn cũ

Bạn cũ như giấy mới Tin ngày: 30/07/2019 15:17

Hai năm lưu lạc thị thành, ban đầu lạ sau dần thành quen, nhưng lúc nắng sớm mưa chiều thế này lại nhớ ngút ngàn quê xưa, những nỗi nhớ đâu cần cơn cớ, cũng như thương con đường bụi mù mắt đỏ, thương rặng cây xanh lúc rũ lúc tươi, thương cả con nắng chói mặt bờ ao.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417