Viện Nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ

Được sử dụng thực phẩm sạch là một quyền của con người Tin ngày: 11/04/2016 17:07

Câu nói: “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế” của một đại biểu Quốc hội trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi thực phẩm là nhu cầu hàng ngày, hàng giờ. 

Được sử dụng thực phẩm sạch là một quyền của con người2 Tin ngày: 10/04/2016 11:53

Vấn nạn thực phẩm bẩn đang nóng hơn bao giờ hết. Câu nói: “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế” của một đại biểu Quốc hội trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi thực phẩm là nhu cầu hàng ngày, hàng giờ.