Tự hào Nông dân Việt Nam

Nông dân nghìn tỷ Tin ngày: 12/11/2017 08:31

Ông Út Huy là một cái tên bình dị như bao cái tên khác ở miền Tây Nam Bộ. Cứ ghép thứ tự trong nhà kèm theo cái tên là có một “nick name”(biệt danh) như vậy.