Shakespeare

Phỏng vấn Shakespeare Tin ngày: 11/10/2017 08:42

Phóng viên (PV): Thưa ông, xin hỏi một câu rất  khái quát: Tại sao ông từ trần đã gần 500 năm rồi mà kịch của ông vẫn sống?

Shakespeare Lives in Films Tin ngày: 29/09/2016 07:46

“Shakespeare Lives in Films” featuring best films adapted from Shakespeare’s works will be screened every Saturday from 8 October to 29 October in Hanoi and Ho Chi Minh City.  It is part of the global Shakespeare Lives programme launched by the British Council to celebrate 400 years since the death of the Bard of Avon. 

Cuộc thi dịch thơ Shakespeare tại Việt Nam Tin ngày: 22/07/2016 15:52

Cuộc thi dành cho toàn bộ công dân mang quốc tịch Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài. 


    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417