Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh

Học giả Vương Hồng Sển: Sách, cổ vật là bạn cố tri Tin ngày: 14/03/2018 21:41

Ngày 10-12-1923 tại Sài Gòn, tờ báo La Cloche Félée (Cái chuông rè) phát hành số báo đầu tiên. Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh phải ôm từng chồng báo chạy rao bán trên đường Catinat, Bornad, dEspagne...