Nguyễn Khắc Phê

Nguyễn Khắc Phê: Người "di truyền" chữ Tin ngày: 13/09/2018 21:57

Nguyễn Khắc Phê là một trong rất ít nhà văn có gốc gác "oách" nhất trong 18 nhà văn Việt Nam đang sống ở Huế . 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417