Nghị quyết Trung ương 6

Năm đổi mới và thức tỉnh Tin ngày: 11/02/2018 08:26

Nếu phải trả lời câu hỏi “Đâu là ấn tượng kinh tế nổi bật của năm 2017?”, có lẽ không ít người sẽ cùng một chọn lựa nhanh: Những đại án kinh tế.

Đảng ủy khối V, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Tin ngày: 29/01/2018 16:47

Chiều 29-1, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an phối hợp với các Đảng ủy Khối V trực thuộc Bộ trưởng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII Tin ngày: 29/11/2017 14:34

Ngày 29-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị  Trung ương  6 (khóa XII).

Nhất thể hóa - để “dồn gánh” không “nặng vai”! Tin ngày: 28/10/2017 07:09

Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417