Nghị quyết Trung ương 4

Công tác xây dựng Đảng từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tin ngày: 22/11/2016 08:49

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012). Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tổng kết và đánh giá:

Từ yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng đòi hỏi phải chăm lo xây dựng Đảng Tin ngày: 03/11/2016 07:59

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Tin ngày: 01/11/2016 08:19

Trung tuần tháng 10 – 2016, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc sáng 14-10.

Ban Tổ chức TƯ và BTV Thành ủy TP HCM ký kết chương trình phối hợp Tin ngày: 21/08/2016 08:55

Ngày 20-8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ở TP HCM. 

Tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) Tin ngày: 02/12/2015 10:24

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI...

Nhân sự Trung ương Tin ngày: 12/10/2015 09:38

Một trong các nội dung rất được quan tâm tại Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) là việc xem xét, thảo luận và hoàn thiện các phương án nhân sự. Tại Hội nghị này, lần đầu tiên, Bộ Chính trị trình Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Cán bộ “đường ray” Tin ngày: 14/09/2015 14:16

Nhiều người quan tâm, những cán bộ được các cấp đưa vào diện cán bộ “đường ray” hay “hạt giống đỏ” vốn đã được quy hoạch, luân chuyển để đào tạo, rèn giũa từ đầu, giữa nhiệm kỳ sẽ thế nào?

Cần biện pháp cứng rắn trong phòng, chống tham nhũng Tin ngày: 01/07/2018 09:27

Pháp luật trong phòng chống tham nhũng và hàng loạt những vấn đề lớn phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để góp phần chống tham nhũng.

Kiểm soát quyền lực để ngăn chặn hiện tượng “cả họ làm quan”1 Tin ngày: 01/06/2017 08:01

Về việc xử lý cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao, Tổng Bí thư khẳng định “đây mới là xử lý về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, chứ đây chưa phải là tất cả. Sắp tới làm tiếp, đúng luật pháp, đúng lương tâm, trách nhiệm”...

Công an Quảng Bình quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Tin ngày: 11/01/2017 11:06

Ngày 11-1, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị học, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII cho cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng.

Đảng bộ Công an Trung ương sẽ là một trong những Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)1 Tin ngày: 09/12/2016 19:06

Chiều 9-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Tin ngày: 24/04/2015 08:08

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta, tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.