NSND Sỹ Tiến

NSND Sỹ Tiến: Đại đa vẫn tỏa bóng Tin ngày: 04/06/2018 07:48

Tôi đã mất ngủ trước, sau cuộc gặp mặt của các thế hệ nghệ sĩ đã tham gia vở “Kiều” của người thầy tôi yêu kính nhất đời: NSND Sỹ Tiến (1916 - 1982).