GS-TS Ngô Văn Lệ

GS-TS Ngô Văn Lệ: Không phải lúc nào, ở đâu, cũng thể hiện được lòng tốt của mình Tin ngày: 31/03/2016 15:24

Theo GS-TS Ngô Văn Lệ, không phải lúc nào, ở đâu cũng thể hiện được lòng tốt của mình...

GS-TS Ngô Văn Lệ: Không phải lúc nào, ở đâu, cũng thể hiện được lòng tốt của mình Tin ngày: 30/03/2016 16:13

Văn hóa ứng xử của người Việt hiện nay, sự tử tế, lòng nhân ái,... là những đề tài lâu nay luôn là nỗi trăn trở của dư luận toàn xã hội...