Cụm công trình Ghép tạng

Gia đình người thầy thuốc nhân dân bền bỉ "trồng cây đức" Tin ngày: 27/02/2016 03:15

Biết bao người đã được Giáo sư, TSKH Lê Thế Trung và các thầy thuốc là con - cháu - dâu - rể của ông cứu sống trong những năm qua. Từ người dân bình thường đến những “tao nhân mặc khách” như Văn Cao đều có những kỉ niệm với vị ân nhân của mình, thầy thuốc nhân dân Lê Thế Trung.