Chu Thùy Anh

Chu Thùy Anh đã… xanh Tin ngày: 16/10/2017 08:39

Những chuyện đời riêng, tâm thế cô đơn và những lắng đọng nghĩ suy không dễ thấy trong số phận của Thùy Anh, vì thế,  đã được chính Thùy Anh trang trải, giải tỏa trong văn chương, với lối viết truyện rất… xanh.