Đào Tấn – Sỹ Tiến: Những gạch nối bất tử

11:15 24/08/2015

Một cái tên khi cất lên, thấy rung vang uy khí của một nghệ thuật được coi là bác học của kịch hát dân tộc, vùng đất võ hào khí điệp trùng những thế kỷ chiến trận và văn chương của đất miền Trung và của nước Việt Nam: Đào Tấn (1845 - 1907). Hội thảo kỷ niệm 170 năm ngày sinh của ông năm nay là cuộc gặp gỡ đặc biệt của những con người ưu tú.

Ý kiến bạn đọc