Trò chuyện cuối tháng

Nếu Vũ Trọng Phụng tái sinh...3 Tin ngày: 27/12/2015 12:58

Việc ăn chặn tiền sinh hoạt của cả... bệnh nhân tâm thần khiến tôi nghĩ đến Vũ Trọng Phụng, và tự hỏi nếu Vũ Trọng Phụng còn sống, ông ấy sẽ viết gì...

Dân là gốc hay dân là ngọn?5 Tin ngày: 11/12/2015 16:52

...cái gọi là “coi dân là gốc” là cách hành xử khôn ngoan của các chế độ chuyên chế ngày xưa, chứ không phải là dân chủ.