Thế gian biến cải

10:43 25/02/2017

Mấy thập kỷ trước, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là sách gối đầu giường của rất nhiều người, từ những bậc trí thức, học giả đến các nhà lãnh đạo và trong học đường. Bao thế hệ nhớ và coi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là lẽ sống, là tuyên ngôn của lý tưởng, của hành trang đời người. Thế hệ ngày nay, cái gối đầu giường không phải là sách, không phải tuyên ngôn mà là “chú dế 3G” (điện thoại di động).

Ý kiến bạn đọc