Những mắt lá yêu thương

16:02 24/10/2016

Trong từng mắt lá nhìn xuống thành phố thân yêu, tôi biết có đôi mắt sâu thẳm của những người mẹ, người chị trong đội quân tóc dài năm xưa đã vượt qua hàng rào đàn áp của địch, tiến về dinh lũy của đối phương.

Ý kiến bạn đọc