Những cánh thư vượt thời gian

08:51 18/09/2015

Đã ở tuổi xưa nay hiếm, hàng ngày bà vẫn cặm cụi viết hồi ký như để lưu giữ những kỉ niệm không thể phai mờ về người chồng quá cố, về chặng đời gian truân nhưng đầy tin yêu và hy vọng của hai ông bà. Đặc biệt hiện tại bà vẫn lưu giữ hàng nghìn bức thư tay mà ông bà đã viết cho nhau trong suốt những năm tháng xa cách.

Ý kiến bạn đọc