Nhật Lệ chuyến đò xưa

17:00 02/02/2017

Biết quá ít về quê hương mình, nơi có tượng đài Mẹ Suốt, sông Nhật Lệ..., với tôi là một thiệt thò và cũng là một khiếm khuyết lớn.

Ý kiến bạn đọc