Nếu những đứa trẻ lướt tay mình trên sách...

13:54 10/12/2019

Cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama từng nói: "Vào khoảnh khắc chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn".

Ý kiến bạn đọc