Miệng nhà quan...

17:22 27/01/2015

Trong dân gian người ta vẫn nói “Miệng nhà quan có gang có thép”. Thu hẹp trong vấn đề bóng đá và thay cụm từ “miệng nhà quan” bằng “miệng ông bầu” thấy câu nói vẫn còn nguyên giá trị.

Ý kiến bạn đọc