Giữa hai chiều thế giới

17:10 04/03/2017

G8, danh từ quen thuộc mang tính quốc tế chỉ các nước có nền kinh tế và công nghiệp phát triển. Lại có một G8 của hội họa Việt Nam (VN), thành lập 2016.

Ý kiến bạn đọc