Nước mắt mẹ không còn để khóc những đứa con...

09:04 28/07/2017

Những bà mẹ Quảng Bình đã không chỉ oằn mình chịu đựng mưa bom bão đạn của chiến tranh, những cơn siêu bão từ thiên tai khắc nghiệt mà còn sống cùng nỗi đau mất con suốt những năm tháng còn lại của đời người...

Ý kiến bạn đọc