Bất nguyên tắc và vô kỷ luật

09:22 10/11/2017

Đây là một loại trạng thái tâm lý mà theo quan sát trong xã hội hiện nay thì hầu như chúng ta đang mắc phải, đó là sống thiếu đi những nguyên tắc để làm chuẩn mực cho cuộc sống và hành xử của mỗi cá nhân.

Ý kiến bạn đọc