Những bộ mặt của tham nhũng

Những quy mô cộng đồng của tham nhũng

06:27 01/06/2017

Tham nhũng cá nhân thường dễ nhận thấy và cũng thường bị lên án nhất. 

Ý kiến bạn đọc