Nhà lãnh đạo tình báo kiệt xuất của CHDC Đức (cũ) Markus Wolf:

Xứng danh huyền thoại

09:07 06/09/2013

Ông từng hơn 34 năm lãnh đạo cơ quan tình báo và lập được nhiều công trạng đối với cả khối XHCN Đông Âu. Các phương tiện thông tin đại chúng đã gọi ông là “người vô hình” vì các cơ quan tình báo phương Tây từng nhiều thập niên liền bỏ công sức để tìm ra bức chân dung của trùm tình báo Đông Đức nhưng đều uổng công vô ích. Sau khi nước Đức thống nhất, Markus Wolf sang Australia rồi Liên Xô cũ và cuối cùng, lại trở về quê hương từ ngày 24/9/1991.

Ý kiến bạn đọc