Vua cũng phải biết tự sửa mình

16:33 19/06/2012

Anh Tông (1276-1320) là vị vua thứ tư của nhà Trần, ở ngôi 21 năm (từ 1293 tới 1314). Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” (ĐVSKTT) nhận xét về ông: “Vua khéo biết kế thừa, cho nên thời cuộc đi tới thái bình, chính trị trở nên tốt đẹp, văn vật chế độ ngày càng thịnh vượng, cũng là bậc vua tốt của triều Trần…”.

Ý kiến bạn đọc