Trung tướng Trần Quang Bình: Làm việc bằng trí tuệ và tri thức

09:46 08/09/2005

“Nghề của chúng tôi đòi hỏi phải biết làm việc bằng trí tuệ và tri thức, bằng những nỗ lực phấn đấu vượt bậc của mình. Mình phải tin vào lý tưởng đã chọn và biết cách thuyết phục những người khác tin theo để người ta cộng tác với mình, giúp đỡ mình, gắn bó với mình suốt đời.”, Trung Tướng Trần Quang Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an nói.

Ý kiến bạn đọc