Sau 30/4/1975, họ đã sống như thế

10:00 12/06/2008

Nhà văn, có những người bước vào tuổi 70 vẫn tiếp tục cuộc sống của một người lính. Sống, nghĩ và viết! Có những người mãi đeo đuổi những đề tài chiến tranh cách mạng. Nhưng có những người tiệm cận gần hơn với đời sống hôm nay...

Ý kiến bạn đọc