PGS.TS Phan An: Giáo sư…vỉa hè

15:28 04/04/2011

Bao nhiêu năm làm công việc nghiên cứu nhân học với đủ học hàm học vị và cả những công trình nghiên cứu được đánh giá cao, cho đến lúc về hưu, nhiều đồng nghiệp cả già lẫn trẻ tuổi vẫn gọi vui ông bằng cái tên - giáo sư "vỉa hè"…

Ý kiến bạn đọc