Nhà văn Đoàn Lê: “Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”

15:35 15/02/2006

Trong bài thơ “Cho một ngày sinh” viết về chị gái Đoàn Lê của mình, nhà thơ Đoàn Thị Tảo đã thốt lên: “Vấn vương với sợi tơ trời/ Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”. Có lẽ đó là những nét chấm phá biểu cảm nhất trong bức chân dung thơ của nữ sĩ Đoàn Lê mà cô em gái gần gụi chị nhất, thương chị nhất mới viết được.

Ý kiến bạn đọc