Nguyễn Phong Việt: Về soi bóng mình

17:13 22/01/2016

Nếu thơ là cuộc đối thoại với chính mình thì Nguyễn Phong Việt đã làm một cuộc bóc tách bản thể vừa đơn giản lại vừa đa vị - tuyệt nhiên không phải ở hình thức, dạng thức mà ở những xúc cảm của chủ thể. 

Ý kiến bạn đọc