Một nhận diện sau một lần va đập...

15:26 12/04/2014

“Sơn ạ, hồi tôi đọc tin trên báo là Ánh và Sơn lấy nhau, tôi thấy mừng cho hai bạn lắm. Theo tôi, đó là một cuộc hôn phối tuyệt vời giữa thực hành và lý thuyết suông”. Đó là câu nói cách đây 3 năm, bên một bàn nhậu, khi tôi và Nguyễn Thanh Sơn lần đầu tiên giáp mặt nhau, và tranh luận, và gân cổ, và nói như quát vào mặt nhau, và làm cho bạn bè xung quanh sợ sắp xảy ra chiến sự.

Ý kiến bạn đọc