Một đời giữa ngã ba cô đơn

08:30 17/06/2008

Trước hết và sau cùng, ông vẫn là một phu chữ, hiểu theo nghĩa là một người nhọc nhằn và nặng nợ với từng con chữ mà mình viết ra. Với ông, có thể coi đó là một cuộc đời không dễ dàng. Một cuộc sống vất vả nhưng không mệt mỏi. Hoặc giả chăng, ông không cho phép mình mệt mỏi.

Ý kiến bạn đọc