Nhà văn, nhà biên kịch Trần Kim Thành:

Không ngoái nhìn quá khứ

16:01 19/04/2011

Có lẽ, bất cứ ai đã trải qua năm tháng chiến tranh hào hùng của dân tộc, chắc chắn sẽ không thể quên được cảm xúc về những ngày tháng 4 lịch sử. Đó là ngày mà cả dân tộc ngập chìm trong niềm hạnh phúc tột bậc vì đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà.

Ý kiến bạn đọc