Ian Fleming, nhà tưởng tượng vĩ đại

08:30 03/05/2008

Tất cả những gì mà người ta đọc trong tiểu thuyết của Fleming và xem trong các bộ phim về 007 là sản phẩm của trí tưởng tượng vĩ đại và vô tận của ông và cũng là kết quả của một quá trình tích cực tham gia vào hoạt động phản gián Anh quốc trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Ý kiến bạn đọc