Chuyện của diễn viên Trung Dũng

10:00 17/09/2014

Sài Gòn đang mùa gió. Gió quăng quật từng chùm trên đại lộ thưa thớt người. Gió thông thống chui tọt qua hàng cổ thụ ven đường. Mùi xon xót của bụi, mùi ngai ngái của đám cỏ ven đường, mùi hăng hăng tạp nham bốc lên từ mớ đất mới lấp mấy mương sen. Chao ôi, người ta thực tế và nghiệt ngã quá! Đến cả chút níu giữ thứ hương mát lành để ký ức được chòng chành, sóng sánh cũng tằn tiện, từ từ, rồi lặng lẽ cướp mất.

Ý kiến bạn đọc