Chuyên gia thời trang Tôn Hiếu Anh, con trai của PGS Tôn Thất Bách:

Bố từng nói, con chỉ trưởng thành sau khi bố mất!

09:14 17/04/2013

Câu chuyện bắt đầu từ một sự tình cờ trên Facebook. Khi vào FB của tôi, Tôn Hiếu Anh đã gửi thư cho tôi và hỏi: “Đó có phải là chú nhà thơ Hồng Thanh Quang không? Tôi đã rất cảm động khi đọc bài nhà thơ phỏng vấn bố tôi…”. Và thế là tôi đã liên lạc với Tôn Hiếu Anh, người con trai độc nhất của PGS Tôn Thất Bách, cháu nội của GS Tôn Thất Tùng. Và kết quả là bài báo này đã ra đời…

Ý kiến bạn đọc