"Đừng kể tên tôi", làm sao kể hết "Nỗi buồn chiến tranh"

20:14 29/01/2018

Tự bỏ tiền túi để đi thực tế, gặp gỡ các nhân vật. Tự bỏ tiền túi để in sách và tự bán sách trên Facebook. Trong vòng 2 tháng, Phan Thúy Hà đã bán gần hết 2.000 cuốn “Đừng kể tên tôi” (NXB Phụ nữ). Đây quả là một hiện tượng xuất bản của năm 2017…

Ý kiến bạn đọc