Nguyễn Phan Chánh: Tranh lụa hồn quê

09:34 02/05/2018

Danh họa Nguyễn Phan Chánh đã đi đến tận cùng nghệ thuật tranh lụa, ở đó, người ta thấy từ màu sắc, đường nét, hình khối ấy là của Việt Nam, chứ không lẫn lộn vào đâu khác.

Ý kiến bạn đọc