Ai cho trí lương thiện?

16:59 29/02/2016

Cho đến hôm nay em nhận ra thần kinh em không bình thường, tất nhiên nó được kết luận qua nhiều trải nghiệm khác nhau. Đơn giản thế này, mỗi lần đi tắm em sẽ treo lên mắc áo một bên quần một bên.

Ý kiến bạn đọc