Vòng đời Tiger Cup

14:58 23/12/2014

Bởi từ chính cái vạch xuất phát Tiger Cup mà họ được trình diện làng bóng, và dẫu cho người thăng, người trầm thì cái vạch xuất phát ấy cũng mở ra cả một chu kỳ, một vòng đời mà cho đến lúc này thì cả hai đều có thể tự hào khi ngoảnh đầu nhìn lại.

Ý kiến bạn đọc