Thư trai - một tâm thái văn nhân

17:39 17/01/2019

Thư trai - phòng đọc sách, vốn cũng chỉ là nơi để đọc hay lưu giữ sách. Ai nghĩ ra chuyện đặt tên cho những phòng đọc sách ấy, và nó xuất hiện tự thủa nào, tôi cũng không rõ.

Ý kiến bạn đọc