SEA Games 28 với chủ nhà Singapore: Xin một lần ngả mũ

09:24 29/06/2015

Chắc chắn lịch sử SEA Games còn ghi nhận mãi khi Ashley Liew - vận động viên marathon của đoàn chủ nhà Singapore quyết định đứng lại, quyết định đối diện với nguy cơ tay trắng để chỉ đường cho chính những người đang cạnh tranh quyết liệt với mình... 

Ý kiến bạn đọc