Ru cỏ

15:46 05/02/2017

Một ngày thật lạ, những phút giây kỳ lạ
anh vừa ngã vào lời ru cỏ

Ý kiến bạn đọc