Phỏng vấn một giáo sư toán học

13:48 10/11/2014

Toán học, hóa học, thiên văn học hay bệnh lý học rồi cũng phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên kiến thức về cảm xúc của nhân loại luôn luôn cần. Không nên nghi ngờ điều đó mà nên nghi ngờ cách học văn và cách chấm điểm văn của chúng ta.

Ý kiến bạn đọc