Phỏng vấn một con cá

15:03 10/05/2015

Phóng viên (PV): Thưa anh cá, cuộc đời anh cần nhất là gì?
Cá: Còn phải hỏi nữa ư? Tất nhiên là nước.

Ý kiến bạn đọc